Fælleshus og have

FÆLLESSKABSHUS

I fælleshaven etableres andelsboligforeningens Fællesskabshus. Huset er placeret som den indre kerne i fælleshaven, og ønsket er, at fællesskabshuset bliver et fælles hjem og mødested for andelsboligforeningen. Et sted, hvor andelsboligforeningen kan mødes om fælles aktiviteter, fællesspisning eller andre arrangementer, og hvor beboerne kan fejre fødselsdag og fest.

Andelsboligforeningen har navngivet huset “Fællesskabshuset,” og har besluttet at ændre indretningen af fælleshuset for at give mere plads til fællesskabet. Det betyder, at det oprindelige projekt, der indebar et fælleslokale og to soverum, er ændret, så der kommer et større fælles lokale og kun et soverum/gæsteværelse. Det lille gæsteværelse kan gæster benytte, hvis de ønsker at overnatte. 

For at forlænge sommeren og muligheden for af at opholde sig i haveHUSENEs fælleshave, henter fælleshusets arkitektur inspiration fra væksthusets åbne facade og glaspartier. Fælleshusets åbne arkitektur inviterer naturen og fælleshaven indenfor, og her vil man opleve, at ude og inde smelter sammen.

Fællesskabshuset skal blive et mødested og danne ramme om fælles aktiviteter. Måske ønsker beboerne at det fælles hus skal fyldes med kreative værkstedsaktiviteter, yoga og læseklubber eller danne ramme om Champions League-aftener, fødselsdagsfejringer, fællesspisninger og foredrag. Mulighederne er mange. Det afhænger alt sammen af, hvad de kommende andelshavere drømmer om.

FÆLLESHAVE

Den åbne boligkarré danner et indre gårdrum, der omfavner en fælleshave. 

Inspireret af det nære landsbymiljø er visionen, at fælleshaven vil blive det naturlige samlingspunkt og mødested for andelsboligforeningen. Et sted, hvor tilfældige møder kan opstå og planlagte aktiviteter folde sig ud – til glæde for haveHUSENEs beboere og besøgende.

I de lune måneder forventes fælleshaven at summe af liv og aktivitet. 

I fælleshaven skal naturen gro, og fællesskaber vokse. Med den nære tilstedeværelse af naturens blå og grønne kvaliteter er visionen at skabe grobund for, at trivsel, vitalitet og naturrigdom vil gennemstrømme haveHUSENE.

LOKAL OG BEVARINGSVÆRDIG NATUR

I fælleshaven vil hjemhørende planter og træer skabe en nærhed til naturen og årstidernes skiften. 

De fælles grønne udearealer indrettes og beplantes i samarbejde med Bevaringsbanken, der er naturfaglig rådgiver på andelsboligprojektet. Andelsboligforeningen har etableret et Fælleshave-udvalg, der samarbejder med Bevaringsbanken om at indrette og beplante haveHUSENEs fælleshave med særligt fokus på stedlige arter og sankevenlige træer og buske. 

Den lokale natur er derfor inspirationskilde, når genbankerne skal udvikles. Når de grønne genbanker skal udvikles prioriteres så vidt muligt bevaringsværdige sorter, men også træer, hvis frugter er gode at spise – og som kan blive til glæde for andelsboligforeningens beboere. Det er bl.a. visionen at tilplante fællesarealerne med bevaringsværdige og lokale frugtsorter, som kan fungere som grøn genbank for lokale sorter.

Efter ønske fra Fælleshave-udvalget skal der bl.a. plantes en blanding af æbletræer, bærbuske og eng i den fælleshave. 

REGNVANDSBASSIN

Foruden det grønne, er også blå elementer med til at farve og formgive fælleshaven. Regnvand vil blive opsamlet i et regnvandsbassin, der som et naturligt vandløb bugter sig igennem fælleshaven. Rangvandsbassinet vil bidrage til, at den fælles have opleves forskelligt i takt med, at vejr og årstid skifter – og kan desuden danne grobund for en bredere flora og fauna.

Fælleshaven indrettes og beplantes i samarbejde med Bevaringsbanken. 

Interesseret? Tag fat i os

Lyder et liv i haveHUSENE som noget for dig, eller vil du bare høre mere, så udfyld blot kontaktformularen.

Så kontakter vi dig.