Vision

Med en række grønne naturtiltag er visionen at skabe grobund for, at en naturlig vegetation vil blomstre omkring haveHUSENE og tilføre området herlighedsværdier i form af nære naturværdier. Tiltagene ventes desuden at bidrage til en bevaring af den lokale biodiversitet og skabe skønne rammer, hvori det gode hverdagsliv kan folde sig ud.

FÆLLESHAVE

Den åbne boligkarré danner et indre gårdrum, der omfavner en grøn fælleshave. Inspireret af det nære landsbymiljø er visionen, at fælleshaven vil blive det naturlige samlingspunkt og mødested for andelsboligforeningen. Et sted, hvor tilfældige møder kan opstå og planlagte aktiviteter folde sig ud – til glæde for haveHUSENEs beboere og besøgende. I de lune måneder forventes fælleshaven at summe af liv og aktivitet. 

I fælleshaven skal naturen gro, og fællesskaber vokse. Med den nære tilstedeværelse af naturens blå og grønne kvaliteter er visionen at skabe grobund for, at trivsel, vitalitet og naturrigdom vil gennemstrømme haveHUSENE.

FÆLLESHUS OG GÆSTEHUS

I fælleshaven etableres andelsboligforeningens fælleshus. Fælleshuset er placeret som den indre kerne i fælleshaven, og visionen er, at fælleshuset bliver et fælles hjem og mødested for andelsboligforeningen. Et sted, hvor beboerne kan mødes om fælles aktiviteter og arrangementer.

Fælleshuset kommer til at bestå af et stort fælleslokale, to toiletter og en gang/garderobe. Her bliver der rig mulighed for at holde fødselsdag, mødes til fællesspisning eller andre aktiviteter. For at forlænge sommeren og muligheden for af at opholde sig i haveHUSENEs fælleshave, henter fælleshusets arkitektur inspiration fra væksthusets åbne facade og glaspartier. Fælleshusets åbne arkitektur inviterer naturen og fælleshaven indenfor, og her vil man opleve, at ude og inde smelter sammen.

Som en integreret del af fælleshuset etableres desuden to gæsteværelser og et WC/bad. I det lille “gæstehus” kan andelsboligforenings beboere have besøgende gæster til at overnatte. For at muliggøre flere anvendelser af huset på samme tid, får gæsteafdelingen (“gæstehuset”) sin egen separate indgang. 

Andelsboligforeningen får fællesskabets rammer til at gro

Det bliver beboerne i den kommende andelsboligforening, der skal bestemme hvilke aktiviteter, fælleshuset skal danne ramme omkring. Måske ønsker beboerne, at lade fælleshuset fungere som et orangeri, hvor beboerne i fællesskab kan dyrke tomater, chili eller appelsiner. Eller måske skal det fælles hus fyldes med kreative værkstedsaktiviteter, yoga og læseklubber eller danne ramme om fødselsdagsfejringer, fællesspisninger og foredrag. Mulighederne er mange. Det afhænger alt sammen af, hvad de kommende andelshavere drømmer om. Som beboer i haveHUSENE får man dermed mulighed for at tage aktiv del i indretningen af andelsboligforeningens fælleshus.

Arbejdet med at indrette fælleshaven vil ligeledes gennemføres i tæt dialog med de kommende beboere. Måske er der et ønske om, at der i fælleshaven anlægges små nyttehaver, en legeplads, hønsehuse, bistader eller bærbuske – alt efter, hvad andelshaverne har appetit på. Den flora, der er naturligt vokser i Lisbjerg, vil være den primære inspirationskilde, når fælleshaven udvikles. Derudover prioriteres plantearter, der kan bidrage til at bevare områdets biodiversitet.

VILD OG NATURLIG

I fælleshaven vil hjemhørende planter og nyplantede træer skabe en nærhed til naturen og årstidernes skiften. Foruden det grønne, er også blå elementer med til at farve og formgive fælleshaven. Regnvand vil blive opsamlet i et regnvandsbassin, der som et naturligt vandløb bugter sig igennem fælleshaven. Rangvandsbassinet vil bidrage til, at den fælles have opleves forskelligt i takt med, at vejr og årstid skifter – og kan desuden danne grobund for en bredere flora og fauna.

Lisbjergs øvrige borgere vil også få glæde af fælleshaven. Et stiforløb igennem bebyggelsen skal fungere som et offentligt strøg, der inviterer til, at bydelens øvrige borgere og besøgende på deres gåtur kan bevæge sig igennem haveHUSENE og opleve den skønne fælleshave. haveHUSENEs fælleshave vil dermed blive et åbent byrum, der inviterer flere med i fællesskabet.

MINDER PLANTES

Som et element i indretningen af den grønne fælleshave vil det blive muligt, at man som beboer kan plante et personligt stykke natur i fælleshaven eller i sin private have. Det vil dermed blive muligt at plante et minde om sit tidligere hjem – for eksempel det gamle rosenbed eller pæretræ, der pyntede så fint i den gamle have. Igennem genplantede træer, buske og blomster, er idéen således at understøtte opblomstringen af et nyt kvarter, der allerede fra begyndelsen emmer af små fortællinger.

Grønne genbanker

I nærhed af haveHUSENE er visionen at tilplante fællesarealerne med bevaringsværdige og lokale frugtsorter. Den lokale natur er inspirationskilden, når genbankerne skal udvikles. Måske findes en lokal æblesort, der kan in­spirere til etableringen af æbletræer, eller måske har der vokset vilde kirsebær-, blomme eller pæretræer i området. Når de grønne genbanker skal udvikles prioriteres så vidt muligt bevaringsværdige sorter, men også træer, hvis frugter er gode at spise – og som kan blive til glæde for andelsboligforeningens beboere.

Langs haveHUSENEs nordlige boliggade ligger i dag et grønt læhegn. Som en del af projektet er visionen at raffinere det gamle læhegn til en offentlig grøn skovpassage med mulighed for rekreativ udfoldelse.

Skovbæltet udvikles med respekt for de træer og planter, der naturligt har vokset vildt i og omkring Lisbjerg. Hjemmehørende arter og sorter bevares, imens invasive arter fjernes fra læhegnet. Derudover indebærer udviklingen af skovbæltet nyplantning af hjemhørende træsorter. Så vidt det er muligt, plantes særligt ”sankevenlige” træer og buske – fx slåen, hasselnød, brombær eller hindbær. Nødder og bær, som man kan plukke, moste og spise.

Rekreative faciliteter, der indbyder til bevægelse og leg, kan indtænkes i skovbæltet. For eksempel i form af en naturlegeplads, klatrebane eller lignende faciliteter, der indbyder til en sund og aktiv hverdag. 

Det grønne skovbælte kan på sigt blive et yndet udflugtsmål, hvor haveHUSENEs beboere og bydelens borgere kan nyde naturen, hvad enten det er for at finde rum til ro og fordybelse, bevægelse eller leg.

Interesseret? Tag fat i os

Lyder et liv i haveHUSENE som noget for dig, eller vil du bare høre mere, så udfyld blot kontaktformularen.

Så kontakter vi dig.