Nyheder

Udsigt til nye andelsboliger vækker god interesse

Torsdag d. 2. april 2020

Planerne om at opføre 44 nye og bæredygtige andelsboliger i Lisbjerg er blevet taget godt imod, siden projektets lancering i slutningen af februar. Mange interesserede har allerede skrevet sig op til én af de attraktive boliger, og vi i Kuben Management er glade for at opleve den positive interesse for projektet.

Midt i landskabet – tæt på Aarhus

haveHUSENE bliver et nyt og bæredygtigt andelsboligprojekt med fokus på fællesskaber, natur og andelshaverne indflydelse udviklingen af andelsboligforeningen. haveHUSENE får en unik placering midt i Lisbjergs bakkede landskab – tæt på skov og natur og med kun 10 kilometer ind til Aarhus. Med sin beliggenhed tæt på letbanestop, motorvejsnettet, den lokale skole og idrætsforening er haveHUSENE tæt koblet op på hverdagens mange destinationer.

haveHUSENE indskriver sig i Aarhus Kommunes ambitiøse byudviklingsplan for området. En udvikling vi i Kuben Management ser frem til at bidrage til og blive en del.

Bringer byggeriets parter sammen

I samarbejde med tegnestuen TRANSFORM og Randers Regnskov vandt Kuben Management Aarhus kommunes udbud af byggefeltet i Lisbjerg, nord for Aarhus. Herefter erhvervede Kuben Management grundarealet til realiseringen af haveHUSENE.

Kuben Management har forestået det organisatoriske og økonomiske udviklingsarbejde og har i samarbejde med TRANSFORM udviklet projektets vision. Randers Regnskov deltager i projektet som naturfaglig rådgiver og skal bidrage til at realisere et bæredygtigt byggeri – med omsorg for naturen og områdets biodiversitet.

Med det nye andelsboligprojekt er vi i Kuben Management stolte af at bringe byggeriets parter sammen – og vi ser frem til det fortsatte arbejde med at realisere haveHUSENE i tæt partnerskab med projektets øvrige deltagere.

haveHUSENE er kommet godt fra start – hvad kommer der nu til at ske?

Torsdag d. 26. marts 2020

haveHUSENE har fået en varm modtagelse, siden planerne for de nye og bæredygtige andelsboliger i Lisbjerg blev præsenteret. Grundkøbet af byggefeltet i Lisbjerg blev politisk godkendt af Aarhus Byråd i sidste måned. Og det blev startskuddet til lanceringen af haveHUSENE.

Flere medier har fortalt nyheden om det kommende andelsboligbyggeri i Lisbjerg, og haveHUSENEs hjemmeside er kommet op at flyve. Hjemmesiden har siden sin lancering været vel besøgt, og mange interesserede har allerede skrevet sig op til haveHUSENEs nyhedsbrev. Fantastisk! 

Nu venter en række forberedende arbejder, inden salget af andelsboligerne kan begynde.

Der vil først og fremmest blive regnet og tegnet. Projektets teknikere og ingeniører skal projektere byggeriet, og arkitekterne skal færdigtegne de forskellige boligtyper.

I den kommende tid vil andelsboligforeningens fælles rammer derfor også blive yderligere konkretiseret. Vi glæder os til at kunne løfte sløret for, hvilke fysiske rammer for fællesskab, der vil blive opført i andelsboligforeningens fælleshave.

I den kommende periode, vil der også blive arbejdet på at videreudvikle og konkretisere haveHUSENEs nye og unikke boligkoncept – tilbygningsboligerne. Vi ser derfor frem til snart at kunne fortælle jer mere om det nyskabende koncept. Kort fortalt indebærer tilbygningsboligerne muligheden for at udvide sin bolig med en tilbygning på mellem 30-50 m2 og derved tage aktiv del i designet af boligens arkitektur og indretning. Forude venter derfor et arbejde med at udvikle et designkatalog, der sætter de overordnede rammer for tilbygningens størrelse, højde, opdeling, materialer og arkitektoniske udtryk.

Når vi nærmer os sommer, vil Randers Regnskov gennemføre en botanisk kortlægning af det læhegn, der gror langs byggefeltets nordlige kant. Den botaniske kortlægning af læhegnets arter og sorter skal bidrage til at kvalificere arbejdet med at bibeholde og fremme de naturværdier, der naturligt hører hjemme i området.  Den botaniske kortlægning er dermed det første skridt på vejen til at gennemføre en ”grøn upcycling” af det nuværende læhegn og omdanne det til et rekreativt skovbælte. Du kan læse meget mere om projektets vision for bevaringen af områdets natur og biodiversitet her.

Inden vi kan starte salget af andelsboligerne, venter desuden et arbejde med at udarbejde en lokalplan for området. Vi forventer, at lokalplanen kan sendes til politisk behandling i løbet af efteråret og blive endeligt godkendt ved årets udgang.

Sidst men ikke mindst venter der et juridisk arbejde med at gøre andelsbeviserne såvel som andelsboligforeningens vedtægter klar, så andelsboligforeningen haveHUSENE kan afholde stiftende generalforsamling til næste år.

Hvis alt går efter planen, forventer vi at kunne påbegynde salget af andelsbeviserne i starten af det nye år. Byggeriet af haveHUSENE vil derefter kunne igangsættes til sommer næste år med en forventet indflytning i efteråret 2022.

Tidslinjen nedenfor illustrerer det forventede forløb frem mod, at byggeriet af de nye og bæredygtige andelsboliger forventes påbegyndt.